Stüdyo Punctum
Yazılarla Fotoğraf
Punctum Nedir?
24/02/2019

Stüdyomuza isim olarak seçtiğimiz PUNCTUM; latincede sivri uçlu bir nesne ile oluşturulan iz, delik gibi manalara gelir.Roland Gérard Barthes'in  Camera Lucida -Fotoğraf Üzerine Düşünceler  kitabında yeralan kavram ikilisinden(Studium ve Punctum) ikincisidir. Barthes’e göre Punctum ve Studium fotoğraf içerisinde aynı anda bulunan, fakat birbirlerinden tamamen bağımsız ve birbirlerine uzak iki kavramdır. Studium, fotoğraf içerisinde hangi anla...

× WhatsApp