Yazılarla Fotoğraf
Punctum Nedir?
24/02/2019

Stüdyomuza isim olarak seçtiğimiz PUNCTUM; latincede sivri uçlu bir nesne ile oluşturulan iz, delik gibi manalara gelir.Roland Gérard Barthes'in  Camera Lucida -Fotoğraf Üzerine Düşünceler  kitabında yeralan kavram ikilisinden(Studium ve Punctum) ikincisidir.Barthes’e göre Punctum ve Studium fotoğraf içerisinde aynı anda bulunan, fakat birbirlerinden tamamen bağımsız ve birbirlerine uzak iki kavramdır.Studium, fotoğraf...

× WhatsApp
Hemen Ara: 0555 564 19 65