Stüdyo Punctum
Reklam - Tanıtım Fotoğrafçılığı ve Stüdyo Punctum Hakkında

Kurumsal iletişim, reklam ve tanıtım dünyasının vazgeçilmez, belki de en önemli içeriği hiç kuşkusuz etkili ve ikna edici görseller. İyi tasarlanmış bir fotoğrafın veya videonun marka ile hızla özdeşleştiğini ve tüketicinin aklına kazındığını söyleyebiliriz.

Günümüzün dünyasında geleneksel ve dijital medya kanalları her geçen gün daha fazla gündelik hayatımızda yer kaplamaya başladı. İhtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetlere geleneksel mecraların dışında alternatif ve yeni kanallarla ulaşmaya başladık. Dijital medya aynı zamanda kurumların, kişilerin, organizasyonların kendilerini tanıttıkları maliyeti düşük, ölçülebilir ve geri dönüşü yüksek bir alan haline geldi.

Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı ise bu mecralar için içerik üreten önemli çalışma alanlarından biri. Türkiye’de fotoğrafçılık alanının tek ve geniş bir kavram olarak kabul gördüğü aşikar. Pasaportlarımız için çektirdiğimiz vesikalık fotoğraflardan tutun da, düğün ve doğum fotoğrafçılığına, reklam, moda, endüstriyel, mimari gibi uzmanlaşma gerektiren alanlara kadar tüm hizmetler aynı şekilde üretilebilirmiş algısı yerleşmiş durumda.

Fotoğrafçılığın tüm alanlarının saygın birer meslek olduğunu unutmamak gerekir. Öte yandan her bir alanda verimli üretimlere ulaşabilmek için farklı eğitim süreçlerinden geçmek, ihtiyaca dönük özelleşmiş altyapı ve ekipmanı sağlamak, uygun teknikleri kullanmak gerekir.

Konu başlıklarını ele alacak olursak reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı; portre, mimari, endüstriyel, yemek, moda,tekstil, still life (türkçeye en yakın çevirisi nesne fotoğrafçılığı olabilir) gibi alt başlıklarda incelenebilir. Reklam ve tanıtım fotoğrafçısının sorgulaması gereken ilk konu, üreteceği fotoğrafın nerede ve ne amaçla kullanacağı olmalıdır. Ortaya çıkacak fotoğraf nasıl bir mecrada kullanılacaktır? Örneğin, gazete veya dergide yayınlanacak bir basın ilanında yer alacak bir fotoğrafla, bir e-ticaret sitesinde kullanılacak bir ürün fotoğrafı farklı hazırlıklar ve yaklaşımlar gerektirir.

Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığının en önemli unsurlarından biri elde edilmek istenen sonucu ortaya çıkarmamıza olanak sağlayacak doğru ekipmanın tercih edilmesidir. Müşterimizin isteklerini karşılamamızı sağlayacak sonuca ulaşmamız, uygun fotoğraf makinesi, ışık ekipmanı, arka plan materyalleri ve doğru objektifle çalışmamıza bağlıdır.

Bu bilgilerin ışığında reklam ve tanıtım fotoğrafçısını diğer fotoğrafçılardan ayıran en önemli fark yaptığı işin tarifini doğru yapması ve buna bağıl eylemler oluşturabilmesidir.Reklam ve tanıtım fotoğrafçısı sadece fotoğraf çekmez bu fotoğrafı tasarlar, fotoğrafı tasarladığı gibi çeker ve ardından amacına uygun olarak,olması gereken yere, olması gerektiği gibi, koyar.Reklam ve tanıtım mecrasının ihtiyaç duyduğu görsel bir tasarım ve uygulama sürecinin eseridir.

Biz Stüdyo Punctum olarak reklam ve tanıtıma ihtiyaç duyan tüm işletmelerin görsel ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize misyon edindik.Bu görsel ihtiyaçları üç hizmetle karşılıyoruz.

*Fotoğraf Hizmeti: Fotoğrafın çekilmesi ve sonrasında gerekli rötuşların yapılması aşamalarını kapsar.

*Grafik Hizmeti:Elde bulunan tüm görsel malzemeyi onu daha da etkili hale getiren dijital çalışmaları kapsar.

*Video Hizmeti :Videonun çekilmesi ve Post Prodüksiyon aşamalarını kapsar.

× WhatsApp